RVO

Prof. dr. M. Westerveld

Hugo Sinzheimer Instituut | Universiteit van Amsterdam

Oudemanhuispoort 4-6 | 1012 CN | Amsterdam | Netherlands

e m.westerveld@uva.nl

t 020-525 3318

f 020-525 3648


Mies Westerveld is buitengewoon hoogleraar Sociale Rechtshulp aan de Faculteit Rechten en als senior onderzoeker Sociaal Recht verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut. Tevens is zij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Arbeid waar zij belast is met portefeuilles op het gebied van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mies Westerveld’s onderzoeksintresses gaan uit naar de sociale rechtshulp, gefinancierde rechtsbijstand, work first, participatie en sociale bescherming.

Publicaties

 • Westerveld, M, Sol, C.C.A.M. and Knegt, R. (2011). Naar een samenhangend reintegratierecht. Amsterdam: RVO reeks 03 Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam.
 • Westerveld, M. (2010). 35 jaar sociale advocatuur (hoofdred.). SDU.
 • Westerveld, M. (2010). Het UWV in verandering. Openbaar Bestuur(11)
 • Westerveld, M. (2010). Actviation labor law and stadards of 'good legislation', paper presented at the LSA Conference of 2010.
 • Westerveld, M. (2009). Klantgericht re-integratierecht. Een kijkje in de snoeptrommel van de overheid. Tijdschrift Recht en Arbeid, 10.
 • Westerveld, M. (2009). De leemte in de reconciliatietheorie. Een analyse van recht, rechtsbijstand en rechtsbedeling zonder aandacht voor de factor macht schiet ernstig tekort. . Recht der Werkelijkheid(1)
 • T. Bahta and Westerveld, M. (2009). The Poor Man's Law: A Quest for Best Practices. A Comperative Study on Cost and Goal Effectiveness of Established Legal Aid Practices in Various Western Legal Systems. Paper presented at the ILAG Conference April 2009.
 • Knegt, R and Westerveld, M. (2008). Sickness and disability: going Dutch as a cure for a ‘Dutch disease’. In Knegt, R (Eds.), The employment contract as an exclusionary device: an analysis on the basis of 25 years of developments in The Netherlands. (pp. 75-100).
 • Westerveld, M. (2008). Is sociale rechtshulp van gisteren? Artikel 18 GW en de rechtshulpparadox, rede uitsproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Sociale Rechtshulp aan de UvA op donderdag 2 oktober 2008. UvA Vossiuspers.
 • Westerveld, M. (2008). Wat heet duurzaam? De eerste ervaringen met de wet WIA. . Sociaal Recht , 2
 • Westerveld, M. (2007). Hoe zinloos is de Eerste Kamer? Enige reflecties naar aanleiding van het Preadvies Nut en doel van het tweekamerstelsel. In van den Berg, Broeksteeg and Verhey (Eds.), Het parlement, Publikaties van de Staatsrechtkring – staatsrechtconferenties – nr. 11.
 • Westerveld, M, Popma, J and Rayer, C. (2007). Tweede evaluatie Wet op de medische keuringen. Programma evaluatie regelgeving, deel 22 . Den Haag: ZonMw.
 • Westerveld, M and Sol, C.C.A.M. (2007). The Individual JobSeeker in the Sphere of Contractualism . International Journal of Sociology and Social Policy, 27(7/8), 301-310.
 • Westerveld, M. (2006). Toonplicht, vraagrecht en meerdaadse samenloop. In Klink, van B and Zeegers, N (Eds.), Hoe maakbaar is veiligheid? Over de wet op de uitgebreide identificatieplicht.. Stichting Uitgeverij Papieren Tijger.
 • Westerveld, M. (2006). As je mekaar niet meer vertrouwen kan, het wetsvoorstel Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de EU, de EER en Zwitserland,. Tijschrift voor Lokaal Bestuur, 2006, 18-18.
 • Westerveld, M. (2006). Schuivende machtsverhoudingen op het terrein van arbeid en ziekte. SR, 3
 • Westerveld, M and Sol, CCAM. (2006). Zeggenschap voor de client? Ja natuurlijk! . Sociaal Bestek, 3
 • Westerveld, M and Sol, CCAM. (2005). De werkzoekende als klant! Maar willen we dat wel? VIZ Vizie, September
 • Westerveld, M. (2005). Weg met de 65-jaargrens! Of niet? SMA, 7/8
 • Westerveld, M. (2005). Het pensioen leek wel van niemand te zijn. OR informatie maart 2005 (interview met H. Entzinger).
 • Westerveld, M. (2005). Shifting responsibilities, response to Janneke Plantenga, New risks and the search towards an optimal division of responsibilities, AIAS annual conference 2005 .
 • Westerveld, M. (2005). Geef zieke in de bijstand extra steun. Trouw, 7 november 2005 .
 • Westerveld, M and Bussemaker, J. (2005). Nieuwe WAO leidt tot meer menselijke schade. Financieel Dagblad 15 februari 2005 .
 • Westerveld, M. (2004). Huppetee eruit! Of: hoe de sukkelaars van bijna 30 jaar sociale bescherming aan de straat zijn gezet. In Eigeman and Noten (Eds.), Mevrouw de voorzitter, 1 jaar management by law. Den Haag: PvdA Eerste-Kamerfraktie.
 • Sol, C.C.A.M. and Westerveld, M. (2001). Contractvorming op de reintegratiemarkt. M. Reintegratie, 12, 27-33.
 • Lieshout, H. van, Sol, C.C.A.M. and Westerveld, M. (2000). Opleiding per contract. Eeen onderzoek naar de bruikbaarheid van individuele contracten voor het beroepsonderwijs en bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Den Haag: Sdu.