RVO

Dr. M. de Graaf-Zijl

Amsterdam Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) | Universiteit van Amsterdam

Plantage Muidergracht 12 | 1018 TV | Amsterdam | Netherlands

e M.deGraaf-Zijl@uva.nl

t 020-525 7140

f 020-525 4301


Marloes de Graaf-Zijl is als onderzoeker verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidStudies (AIAS), Universiteit van Amsterdam. Zij is betrokken bij het Lower project van Wiemer Salverda. Daarbij gaat zij zich vooral bezighouden met de rol van werkgevers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Binnen het RVO onderzoek zal Marloes de Graaf-Zijl zich gaan bezighouden met ketensamenwerking. Tevens is zij editor en lid van de redactieraad van de Temp Work Research Monitor (www.tempworkresearch.nl) in opdracht van de ABU.

Publicaties