RVO

Drs. A.J.E. Edzes

Basiseenheid Economische Geografie | Universiteit Groningen

Landleven 1 | 9747 AD | Groningen | Netherlands

e a.j.e.edzes@rug.nl

t 050 363 6212


Arjen Edzes is verbonden aan de basiseenheid Economische Geografie, Universiteit Groningen. Zijn onderzoek is met name gericht op het regionaal arbeidsmarktbeleid, werk bijstand en sociale werkvoorziening, uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid, reïntegratiebeleid. Op dit moment werkt hij tevens aan zijn proefschrift over de gedragseffecten van gemeenten op de invoering van de Wet werk en bijstand.

Publicaties

 • Sol, C.C.A.M., Glebbeek, AC, Edzes, AJE, H. de Bok, I. Busschers, J.S. Engelsman and C.E.R. Nysten. (2011). 'Fit or unfit'. Naar expliciete re-integratie theorieën. Amsterdam: RVO reeks 05 Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam.
 • Edzes, AJE, Broersma L. and van Dijk J. (2009). Arbeidsmarktstrategieen van gemeenten. Den Haag: NICIS.
 • Edzes, AJE, Broersma L. and van Dijk J. (2009). The effects of municipal policy strategies on in- and outflow of social assistance in the Netherlands, 1999-2007. Paper prepared for European Congress of the Regional Science Association, 25-29 august 2009, Lodz/Poland. CD-ROM.
 • Edzes, A J E. (2008). De arbeidsmarktpolitiek van gemeenten. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24, 53-67.
 • Edzes, A J E. (2007). Divosa-monitor 2007: Verschil maken, drie jaar Wet werk en bijstand. . Utrecht: Divosa.
 • Edzes, A J E, Bochove, A, Bos, J and Gardenier, J D. (2007). De mythe van de schaal: over plaats, rol en schaalgrootte van sociale diensten. . Utrecht: Divosa.
 • Moes, M, Westerhof, E and Edzes, A J E. (2006). WWB-monitor 2006: Meer perspectief voor mensen, twee jaar Wet werk en bijstand. . Groningen: CAB.
 • Edzes, A J E and Moes, M. (2006). Investeren of herstellen. . In Doorten, I and Rouw, R (Eds.), Opbrengsten van sociale investeringen. (pp. 131-155). Den Haag: Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling.
 • Edzes, A J E, Gardenier, J D, Vrieze, P and Horsten, T. (2006). Schaalvraagstukken rond werk en bijstand: een overzicht. . Groningen: Centrum voor Arbeid en Beleid.
 • Edzes, A J E and Moes, M et al. (2005). Een staalkaart van de Wwb praktijk in Noord-Nederland: een kwalitatief onderzoek op vijf thema’s. Groningen: CAB.
 • Edzes, A J E, Dijk, van J and Waslander, S. (2005). Toekomstverkenning Noorderpoortcollege. . Groningen: CAB.
 • Edzes, A J E, Schudde, B and Westerhof, E. (2005). Gesubsidieerde Arbeid, knelpunten Museale Sector provincie Groningen. . Groningen: CAB.
 • Edzes, A J E, Moes, M and Westerhof, E. (2005). Wwb monitor: één jaar Wet werk en bijstand, mei 2005. Groningen: CAB.
 • Edzes, A J E. (2005). Keuzemogelijkheden en financiering: de WMO in Enschede. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 • Edzes, A J E and Bulthuis, O. (2005). "Wonen buiten de muren", Discussienotitie knelpunten en voorwaarden voor (semi-) zelfstandig wonen door mensen met een psychische handicap. . Groningen: CAB.
 • Edzes, A J E and Moes, M et al. (2004). Wwb op stoom, reïntegratie in de mist: Wwb verkenning Noord-Nederland. Groningen: CAB.
 • Edzes, A J E. (2004). Arbeidsmarktbeleid Noord-Nederland: contourennotitie arbeidsmarktbeleid 2006-2010. . Groningen: CAB.