RVO

Dr. A.C. Glebbeek

Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen | Rijksuniversiteit Groningen

Grote Rozenstraat 31 | 9712 TG | Groningen | Netherlands

e a.c.glebbeek@rug.nl

t 050 363 6256

f 050 363 6226


Arie Glebbeek is universitair hoofddocent arbeidssociologie aan de Universiteit van Groningen. Daarnaast is hij een lid van de ‘Interuniversity center for social science theory and methodology’ (ICS). Arie Glebbeek is gespecialiseerd in de arbeidsmarkt, het socio-economisch beleid en de overgang van school naar werk.

Publicaties

  • Sol, C.C.A.M., Glebbeek, AC, Edzes, AJE, H. de Bok, I. Busschers, J.S. Engelsman and C.E.R. Nysten. (2011). 'Fit or unfit'. Naar expliciete re-integratie theorieën. Amsterdam: RVO reeks 05 Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam.
  • Echtelt, P E, Glebbeek, A C and Lindenberg, S M. (2006). The new lumpiness of work: Explaining the mismatch between actual and preferred working hours. Work, Employment and Society, 20(3), 493-512.
  • Glebbeek, A C. (2005). De onrealistische evaluatie van arbeidsmarktbeleid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 21(1), 38-48.
  • Glebbeek, A C and Lippe, van der T. (2004). Tijdconcurrentie: een individueel of maatschappelijk probleem? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20(1), 8-20.
  • Glebbeek, A C and Bax, E H. (2004). s high employee turnover really harmful? An empirical test using company records. Academy of Management Journal, 47(2), 277-286.
  • Glebbeek, A C. (2000). Heeft de sociologie een toekomst? Over de hardnekkige onvolledigheid van de sociologische beroepsopvatting. Mens en Maatschappij, 75(4), 277-297.
  • Glebbeek, A C. (1993). Perspectieven op loopbanen. Assen: Van Gorcum.
  • Glebbeek, A C. (1988). De arbeidsmarktpositie van opleidingen. Ontwikkeling en analyse van een theoretisch model. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4(3), 75-89.