RVO

Arbeid en Kennis | SEO Economisch Onderzoek

Roetersstraat 29 | 1018 WB | Amsterdam | Netherlands

e m.volkerink@seo.nl

t 020 - 525 1643


Maikel Volkerink is onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek, cluster Arbeid en Kennis. Maikel is econoom en politicoloog. Bij SEO Economisch Onderzoek is hij voornamelijk betrokken bij onderzoek naar (toekomstige) arbeidsmarktontwikkelingen zoals de gevolgen van vergrijzing, de arbeidsmarkt van de publieke sector en voorspellingen van arbeidsvraag en -aanbod. Daarnaast voert Maikel verschillende effectiviteitmetingen uit (o.a. reïntegratie en beloningsmaatregelen). Binnen het RVO onderzoek doet Maikel samen met Arjan Heyma een effectiviteitmeting van (vraaggestuurde) reïntegratie activiteiten.

Publicaties

  • Heyma, AOJ , S. van der Werff and Volkerink, MD. (2011). Vraaggestuurde reintegratie. Amsterdam: RVO.
  • E. Berkhout, T. Smid and Volkerink, MD. (2010). wat beweegt kennismigranten? (SEO-rapport 2010-03). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.
  • Volkerink, MD, E. Berkhout and D. de Graaf. (2010). Beta-loopbaanmonitor 2010 (SEO-rapport, 2010-71). Den Haag: Platform Beta Techniek.
  • Heyma, AOJ , B. van Dijk, Volkerink, MD and J. de Kleuver. (2009). Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holannd 2009 (SEO-rapport 2009-65). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.
  • D. Graaf and Volkerink, MD. (2009). Eerlijke kans op carrière. Didaktief, 39(10), 13.
  • Heyma, AOJ and Volkerink, MD. (2009). Economische indicatoren Noord-Holland Noord: jaarupdate 2009 (SEO-rapport, 2009-32). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.
  • R. Euwals, K. Folmer, T. Knaap and Volkerink, MD. (2009). Bevolkingskrimp en de arbeidsmarkt in:. Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009, van groei naar krimp, een demografisch omslag in beeld, Nidi rapport no.80. Amsterdam: KNAW Press.
  • D. de Graaf and Volkerink, MD. (2009). Startmeting versterking functiemix (SEO rapport, 2009-57). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.