RVO

M. van der Meer MSc

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid | Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9 | 1100 DD | Amsterdam | Netherlands

e M.vanderMeer@amc.uva.nl

t + 31 (0)20-566 2799


Marrit van der Meer is als junior onderzoeker werkzaam bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum. Binnen het RVO onderzoek richt zij zich op mensen met reumatoïde artritis die een risico lopen op verzuim – een interventiestudie.

Publicaties

  • Hoving, JL, Van der Meer, M, Volkova, A.Y. and Frings-Dresen, MHW. (2010). Illnes perceptions and work participation: A systematic review. Int Arch Occup Environ Health.