RVO

Algemene Sociale Wetenschappen | Universiteit Utrecht

Heidelberglaan 2 | 3584 CS | Utrecht | Netherlands

e m.dijkgraaf@uu.nl

t +31 (0)30 253 3488

f +31 (0)30 253 4733


Martha Dijkgraaf is junior onderzoeker bij de faculteit Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In het kader van het re-integratie verbeteronderzoek doe zij onderzoek naar de dubbele rol (het combineren van werken en ziek zijn) van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een WGA-uitkering. Hiervoor werkte zij op het Sociaal en Cultureel Planbureau en heeft zij daar gewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten, zoals deeltijdwerk onder vrouwen, de combinatie van arbeid en mantelzorg en de evaluatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Publicaties

  • Knijn, G.C.M., Dijkgraaf MSc, M. and Van Wel, F.H. (2012). Beter met werk. RVO 08, Utrecht: ISSN (online): 2211-2510.
  • Dijkgraaf MSc, M, A. H. de Boer and S. Keuzenkamp. (2009). Participatie: Strategie├źn van werkende mantelzorgers. In A.H. de Boer, M. Broese van Groenou and J. Timmermans (Eds.), Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007 (pp. 74-96). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau .
  • Dijkgraaf MSc, M, A.H. de Boer and S. Keuzenkamp. (2009). Mantelzorg en participatie in betaald werk en vrijwilligerswerk. In A.H. de Boer, M. Broese van Groenou and J. Timmermans (Eds.), Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007 (pp. 63-73). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • M.M.Y. Klerk, A. Marangos, Dijkgraaf MSc, M and A. de Boer. (2009). De ondersteuning van Wmo-aanvragers. Een onderzoek onder aanvragers en hun mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau .
  • Dijkgraaf MSc, M and M. Cloin. (2009). Een typologie van vrouwen en betaald werk. Tijdschrift voor Arbeidsmarktvraagstukken, 25(2), 228-243.
  • Dijkgraaf MSc, M and W. Portegijs. (2008). Arbeidsdeelname en wekelijkse arbeidsduur van vrouwen. In W. Portegijs and S. Keuzenkamp (Eds.), Nederland Deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau .
  • Dijkgraaf MSc, M. (2008). Bekendheid, contact en ervaringen met de Wmo. In A. Marangos, M. Cardol and M.M.Y. de Klerk (Eds.), Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking. Een jaar na invoering van de Wmo. Tweede tussenrapportage Wmo-evaluatieonderzoek (pp. 13-20). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau .