RVO

dr. C.C.A.M. Sol

Hugo Sinzheimer Instituut | Universiteit van amsterdam

Oudemanhuispoort 4-6 | 1012 CN | Amsterdam | Netherlands

e c.c.a.m.sol@uva.nl

t 020-5253633/ 3560

f 020 525 3648


Els Sol is programmaleider van het RVO onderzoek. Ze is als onderzoeker verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies, Universiteit van Amsterdam. Els Sol is betrokken bij meerdere internationale en nationale onderzoeksprogramma’s. Zo is zij onder andere voorzitter van RESq research (www.resqresearch.org), werkt ze mee aan het onderzoeksprogramma ‘Meeting the challenges of economic uncertainty and sustainability through employment, industrial relations, social and environmental policies in European countries (GUSTO) gecoordineerd door Colin Crouch (Warwick Uni). Daarnaast coördineert Els Sol het Nederlandse gedeelte van het internationale onderzoek ‘Activating States’ en is ze projectleider van het kenniscentrum Flex work research (www.flexworkresearch.org). Haar onderzoek richt zich onder meer op de evaluatie van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid, met name internationaal vergelijkende studies. -

Publicaties

 • Frings-Dresen, M.H.W., Knijn, G.C.M. and Sol, C.C.A.M. (2012). ‘Re-integratie kán’, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2012; 66 (7/8): 28-29.
 • Frings-Dresen, M.H.W., Knijn, G.C.M. and Sol, C.C.A.M. (2012). Arbeidsre-integratie kan beter, door te leren. Sociale Vraagstukken, 2012. Het artikel vindt u hier: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/06/29/arbeidsre-integratie-kan-beter-leren.
 • Sol, C.C.A.M. (2012). De gereedschapskist van de arbeidsre-integratie (The toolkit of re-employment servicing), Zeggenschap, 23e jrg maart 2012 p. 44-46.
 • Sol, C.C.A.M. and Van der Vos , M.R. (2012). Chapter 10 "Services of General Interest, State aid and social housing in the Netherlands”, in Barbier J.-C., Rogowski, R. and Colomb, F. (eds), The Sustainability of the European Social Model and Social Rights. Forthcoming.
 • Sol, C.C.A.M. and Ramos, N. (2012). "Working time directive and its implementation in the Netherlands”, in Barbier J.-C., Rogowski, R. and Colomb, F. (eds), The Sustainability of the European Social Model and Social Rights. Forthcoming.
 • Westerveld, M, Sol, C.C.A.M. and Knegt, R. (2011). Naar een samenhangend reintegratierecht. Amsterdam: RVO reeks 03 Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam.
 • Sol, C.C.A.M. and Engelsman, J.S. (2011). L' interim aux Pays Bas. In Michon, F. (Eds.), L'interim en France et dans le monde (pp. 195-212). Paris: L'Harmattan.
 • Sol, C.C.A.M., (editor), Houwing, H., Muffel, R., Wilthagen, T., Dekker, R., Keune, M., Denys, J., Gaag, A. van der and Oosterwaal, L. (2011). Wat is de zekerheid in flex & zeker? Flexwork Research reeks nr.1. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Sol, C.C.A.M., Glebbeek, AC, Edzes, AJE, H. de Bok, I. Busschers, J.S. Engelsman and C.E.R. Nysten. (2011). 'Fit or unfit'. Naar expliciete re-integratie theorieën. Amsterdam: RVO reeks 05 Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam.
 • Sol, C.C.A.M. (2010). From Policy to Practice: an introduction. European Journal of Social Security, 12(4), 269-271. Thematic issue edited by C.C.A.M. Sol. Intersentia.
 • Sol, C.C.A.M. and Costonguay, J. (2010). Benchmarking as NPM instrument in Activating Social Security Policies. European Journal of Social Security, 12(4), 324-342. Thematic issue edited by C.C.A.M. Sol. Intersentia.
 • Sol, C.C.A.M. (2010). Vouchers, NPM and the provision of public employment services. European Journal of Social Security, 12(4), 343-356. Thematic issue edited by C.C.A.M. Sol. Intersentia.
 • Sol, C.C.A.M. (2009). Vertegenwoordiging van uitzendkrachten. Zeggenschap 20 jrg, 4 (offspring van project 'Representation of Agency Workers (RAW)' in opdracht van de Europese Commissie.
 • Sol, C.C.A.M. and Hakansson K. a.o. (2009). Representation of Agency Workers: The representation of agency workers in Europe at national and local level in France, Netherlands, Sweden, Poland and the UK. Göteborg (www.av.gu.se).
 • Sol, C.C.A.M. and Houwerzijl, M. (2008). The articulation of interests of Temporary Agency workers in the Netherlands: Currend trends. The role of social dialogue and collective bargaining structures and labour organisations. HSI Discussion Paper, 30.
 • Sol, C.C.A.M. (2008). The Netherlands: Temporary agency work and collective bargaining. www.eurofound.europa.eu/eiro/: EIRO.
 • Sol, C.C.A.M. (2008). Realistische evaluatie. Op zoek naar werkzame bestanddelen: een zoektocht naar de heilige graal? HSI discussion paper(7), 25.
 • Sol, C.C.A.M. (2008). It's the client stupid! An active role for the client in Dutch employment services. In Liley, P. and Hartwich, O.M. (Eds.), Paying for Success - How to make contracting out work in employment services. (pp. 71-82). London: Policy Exchange.
 • Sol, C.C.A.M. (2008). Vocational and educational training (VET) and the employment contract. In Knegt, R a.o. (Eds.), The Employment Contract (pp. 120-141). Antwerpen - Oxford – Portland : Intersentia.
 • Sol, CCAM, Sichert, M , van Lieshout, H and Koning, T. (2008). How does activation works? Activation as a social economic and legal concept: laboratorium the Netherlands. In Eichorst, W, Kaufmann, O and Konle-Seidl, R (Eds.), Bringing the Jobless Into Work? Experiences With Activation Schemes in Europe and the US . (pp. 162-220). Springer.
 • Sol, C.C.A.M., Sichert, M., Lieshout, M. van and Koning, T. (2008). Does activation work in the Nertherlands? In Eichhorst, W., Kaufmann, O. and Konle-Seidl, R. (Eds.), Bringing the Jobless Into work? Experiences With Activation Shemes in Europe and the US. MPI/IZA.. Springer Verlag.
 • Sol, C.C.A.M. and Castonguay, J. (2008). Aktivierung in den Niederlanden: Work First. In Eichorst, H (Eds.), Umsetzung des Workfare - Ansatzes im BMWi - Modell fur eine existenzsichernde Beschaftigung IZA rep 18 (pp. 46-64).
 • Sol, C.C.A.M. (2008). The Employment Contract and Vocational Education and Training. The Employment Contract as an exclusionary Device. An Analysis on the basis of 25 Years of Developments in the Netherlands (pp. 127-159). Antwerpen: Intersentia.
 • Sol, CCAM, Castonguay, J, Lindert, van H and Amstel, van Y. (2007). Work First: Hoe pakken gemeenten het in de praktijk aan ? Maandblad Reintegratie, 7(9), 16-19.
 • Sol, C.C.A.M., Castonguay, J., Lindert, H. van and Amstel, Y. van. (2007). Work First werkt. Op weg naar evidence based - work first. Utrecht: Benchmark Work First Divosa.
 • Sol, C.C.A.M., Castonguay, H., Lindert, H. van and Amstel, Y. van. (2007). Work First: Hoe pakken gemeenten het in de praktijk aan? Maandblad Reintegratie, 7(9), 16-19.
 • Sol, CCAM. (2007). Het effect van Work First . Arbeidsmarktjournaal, 3, 27.
 • Sol, CCAM, Castonguay, J, Lindert, van H and Amstel, van Y. (2007). Slimme keuzes van sociale diensten. Sociaal Bestek, 69(10)
 • Sol, CCAM, Amstel, van Y, Castonguay, J and Lindert, van H. (2007). Work First benchmark. De ontwikkeling van een benchmark. Utrecht: Divosa.
 • Sol, CCAM, Knijn, GCM and Frings-Dresen, MHW. (2007). Reintegratie Verbeteronderzoek. Universitair onderzoeksprogramma 2007-2010. . Oudewater: van Schaik.
 • Westerveld, M and Sol, C.C.A.M. (2007). The Individual JobSeeker in the Sphere of Contractualism . International Journal of Sociology and Social Policy, 27(7/8), 301-310.
 • Westerveld, M and Sol, CCAM. (2006). Zeggenschap voor de client? Ja natuurlijk! . Sociaal Bestek, 3
 • Sol, CCAM and Bruttel, O. (2006). Work First as a European Model? Evidence from Germany and the Netherlands. Policy & Politics, 34(1), 69-89.
 • Sol, CCAM and Morgan, B. (2005). Sweden: Fostering Regional Competitiveness and Governance through Partnerships. New Forms of Governance for Economic Development (pp. 39-89). Parijs: OECD.
 • Sol, CCAM. (2005). Contracting out of Public Employment Systems from a Governance Perspective. In Brdegaard, T and Larsen, F (Eds.), Employment Policy from different angles. (pp. 155-175). Copenhagen: DJOF Publishing.
 • Sol, C.C.A.M. and Mosley, H D. (2005). Contractualism in Employment Services. In Sol, CCAM and Westerveld, M (Eds.), Contractualism in Employment Services. A New Form of Welfare State Governance. (pp. 1-21). the Hague: Kluwer law International.
 • Sol, CCAM and Hoogtanders, Y. (2005). Steering by contract in the Netherlands: New Approaches to Labour market Integration. In Sol, CCAM and Westerveld, M (Eds.), Contractualism in Employment Services. A New Form of Welfare State Governance. (pp. 139-167). Den Haag: Kluwer law International.
 • Sol, C.C.A.M. (2005). Contracting out of Public Employment Systems from a Governance Perspective. In Bredgaard, T. and Larsen, F. (Eds.), Employment Policy from different angles (pp. 155-175). Copenhagen: DJOF Publishing.
 • Westerveld, M and Sol, CCAM. (2005). De werkzoekende als klant! Maar willen we dat wel? VIZ Vizie, September
 • Morgan, B. and Sol, C.C.A.M. (2004). Sweden: Fostering Regional Competitiveness and Gouvernance through Partnerships. New Forms of Governance for Economic Development, (pp. 39-89). Paris: OECD.
 • Morgan, B. and Sol, C.C.A.M. (2004). Suede: promouvoir la competivité et la gouvernance régionale par le biais des partenariats . Les nouvelles formes de gouvernance et le développement économique (pp. 43-96). Paris: OCDE/OECD.
 • Sol, C.C.A.M. (2003). Crisis in de arbeidsvoorziening. special institutionele crises en hervormingen. Bestuurskunde, 11.
 • Sol, C.C.A.M., Berkhout, E., Korteweg, J.A. and Aerts, M. (2003). Uitzendwerk en conjunctuur. Motieven van werkgevers en de gevolgen voor de samenloop met de conjunctuur. Amsterdam: SEO.
 • Sol, C.C.A.M. (2003). Het beperkte leervermogen van de politiek. Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland (pp. 195-209).
 • Sol, C.C.A.M. (2003). Samenwerkingsverbanden tussen sociale partners, maatschappelijke groeperingen en gemeenten in internationaal perspectief. In Nieuwkerk, T. (Eds.), Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid: gericht op participatie voor iedereen (pp. 33-39).
 • Sol, C.C.A.M. (2003). Targeting on Transitions: Employment Services in the Netherlands. Comparative Labour & Law & Policy Journal, 23(1), 81-129.
 • Mosley, H. and Sol, C.C.A.M. (2001). Evaluation of Active Labour Market Policies and Trends in Implementation Regimes. In Koning, J. de (Eds.), Market policy and Unemployment (pp. 163-178). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Sol, C.C.A.M. (2001). Wordt de cliënt koning? De opdrachtgever tot reïntegratie en de cliënt in de nieuwe structuur van de sociale zekerheid. TAP, 22(1/2), 131-139.
 • Sol, C.C.A.M. and Westerveld, M. (2001). Contractvorming op de reintegratiemarkt. M. Reintegratie, 12, 27-33.
 • Lieshout, H. van, Sol, C.C.A.M. and Westerveld, M. (2000). Opleiding per contract. Eeen onderzoek naar de bruikbaarheid van individuele contracten voor het beroepsonderwijs en bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Den Haag: Sdu.
 • Sol, C.C.A.M. (1999). De rol van de overheid en de sociale partners in het arbeidsvoorzieningsbeleid. In Heijden, P.F. van der, Kaar, R.H. van der and Wilthagen A.C.J.M. (Eds.), Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid? (pp. 363-395). Den Haag: Sdu.
 • Sol, C.C.A.M. and Glebbeek A. a.o. (eds). (1998). Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur. De positie van derde belanghebbenden in een tripartiete structuur. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Heijden, P.F. van der, Knegt, R. , Roebroek, J., Sol, C.C.A.M. and Wilthagen, T. (1995). Intituties van de arbeidsmarkt. Den Haag: OSA V43.