RVO

Dr. F.H. van Wel

Universiteit Utrecht | Algemene Sociale Wetenschappen

Heidelberglaan 2 | 3584 CS | Amsterdam | Netherlands

e f.vanwel@uu.nl

t +31 (0)30 253 4684/

f +31 (0)30 253 4733


Frits van Wel is psycholoog, socioloog verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek richt zich hoofdzakelijk op het vlak van cultuur, zorg en welzijn en in het bijzonder van gezin en jeugd. Binnen het onderwijs houdt Frits van Wel zich bezig met sociale interventies, cultuur, media en lifestyles.

Publicaties

 • Knijn, G.C.M., Dijkgraaf MSc, M. and Van Wel, F.H. (2012). Beter met werk. RVO 08, Utrecht: ISSN (online): 2211-2510.
 • Van Wel, F.H., Knijn, G.C.M., Abma, R. and Peeters-Bijlsma, M. (2012). ‘Partially disabled employees: Dealing with a double role in the Netherlands’, European Journal for Social Security 14 (2): 86-110.
 • Van Zenderen, KLJ, Maier, RM, De Graaf, WAW and Knijn, GCM. (2011). Reintegratie van allochtone schoolverlaters. Van drop-out tot drop-in. Amsterdam: RVO.
 • A.J.E.H. Bucx, Q.A.W.Raaijmakers and Van Wel, FH. (2010). Life course stage in young adulthood and intergenerational congruence in family attidudes. Journal of Marriage and the Family, 72, 117-134.
 • F. Bucx, Van Wel, FH, Knijn, GCM and L. Hagendoorn. (2008). Intergenerational contact and the life course status of young adult children. Journal of Marriage and the Family, 70(1), 144-156.
 • A.J.E.H. Bucx and Van Wel, FH. (2008). Parental bond and life course transitions from adolescence to young adulthood. Family Therapy, 35, 109-126.
 • A.J.E.H. Bucx and Van Wel, FH. (2008). Parental bond and life course transitions from adolescence to young adulthood. Adolescence, 43(169), 109-126.
 • A.J.E.H. Bucx and Van Wel, FH. (2008). Youth cultural styles. From snob to pop? . Young. Nordic Journal of Youth Research, 16, 325-340.
 • T.F.M. ter Bogt, W.H.J. Meeus, Q.A.W.Raaijmakers, W.A.M. Vollebergh and Van Wel, FH. (2008). Never trust anyone over 25: Youth Centrism as a moderator of policical orientations. In U. Schoenpflug (Eds.), Cultural Transmission: Psycholigal, Developmental, Social and Methodological Aspects (pp. 419-440). Cambridge: Cambridge UP.
 • Bucx, A.J.E.H., Van Wel, F H, Knijn, G C M and Hagendoorn, A.J.M.W. (2007). Life Course Status and the Exchange of Support Between Young Adults and their Parents. Paper presented at the 3rd Conference on Emerging Adulthood, University of Arizona: Tucson, United States of America (2007, februari 15 - 2007, februari 15).
 • Bucx, A.J.E.H., Raaijmakers, Q.A.W. and Van Wel, F H. (2007). Intergenerational Transmission of Family Attitudes and the Life Course Stage of Young Adult Children. Paper presented at the Nationale Demografiedag, Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD): Utrecht, The Netherlands (2007, oktober 06 - 2007, oktober .
 • Van Wel, F H and Knijn, G C M. (2007). Single mothers’ motivation to work and their participation in the labour market in the Netherlands. nternational journal of sociology of the family, 33(1), 183-196.
 • Van Wel, F H, Bogt, T.F.M. ter and Raaijmakers, Q.A.W. . (2006). Cultural styles among ethnic youth in the Netherlands. Poetics, 34, 65-82.
 • Bruijn, P. de,, Burrie, I and Van Wel, F H. (2006). A risky boundary: Unwanted sexual behaviour among youth. Journal of Sexual Aggression, 12, 81-96.
 • Van Wel, F H, Couwenbergh-Soeterboek, N., Couwenbergh, C, Bogt, T.F.M. ter and Raaijmakers, Q.A.W. (2006). Ethnicity, youth cultural participation, and cultural reproduction in the Netherlands. Poetics, 33, 65-82.
 • Van Wel, F H and Knijn, G C M. (2006). Transitional Phase or New balance?: Working and caring by mothers with young children in the Netherlands. Journal of family Issues , 27(5), 633-651.
 • Bogt, T.F.M. ter, Raaijmakers, Q.A.W. and Van Wel, F H. (2005). The Socialisation and development of work ethic of adolescents and young adults: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 66(3), 420-437.
 • Bucx, A.J.E.H., Van Wel, F H, Knijn, G C M and Hagendoorn, L. (2005). Associational solidarity between young adult children and their parents: status positions and gender interactions. Paper presented at the Demografiedag: The Hague (2005, oktober 06). .
 • Knijn, G C M and Van Wel, F H. (2004). Overgangsfase of nieuw evenwicht? Arbeid en zorg in gezinnen. In Arts, W, Entzinger, H and Muffels, R (Eds.), Verzorgingsstaat vaar wel. (pp. 195-214). Assen: Koninklijke van Gorcum.