RVO

Dr. R. Abma

Universiteit Utrecht | Algemene Sociale Wetenschappen

Heidelberglaan 2 | 3584 CS | Utrecht | Netherlands

e r.abma@uu.nl

t +31 (0)30 253 4742

f +31 (0)30 253 4733


Ruud Abma is universitair docent aan de sectie Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht . Als cultuurpsycholoog houdt Ruud Abma zich vooral bezig met de relatie tussen psychologie en cultuur, met als focus het fenomeen van de psychologisering. Komende tijd is zijn onderzoek vooral gericht op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tevens is Ruud Abma voorzitter van de redactie van de ‘De Psycholoog’ en van het bestuur van ‘the European Society for the History of the Human Sciences’ (ESHHS).

Publicaties

 • Van Wel, F.H., Knijn, G.C.M., Abma, R. and Peeters-Bijlsma, M. (2012). ‘Partially disabled employees: Dealing with a double role in the Netherlands’, European Journal for Social Security 14 (2): 86-110.
 • Abma, R. (2007). Psychoanalyse in de polder. Honderd jaar in de ban van Freud. Academische Boekengids , mei 2007(32), 5-7.
 • Abma, R. (2007). Psychologisering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62(11), 929-940.
 • Abma, R. (2007). Permanente kortsluiting. De ongemakkelijke verhouding tussen psychoanalyse en psychologie.. De Psycholoog, april(2007), 213-217.
 • Abma, R. (2006). The 'sick role' revisited. Understanding and misunderstanding Parsons' contribution. ESHHS Annual Conference, Oslo, August 2006.
 • Abma, R. (2006). Zielsverwantschap. De historische verhouding tussen psychologie en psychiatrie.. In Hovens, J E and Megen van, H J G M (Eds.), Handboek psychologische psychiatrie. (pp. 15-24). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Abma, R and Weijers, I. (2005). Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland. . Amsterdam: SWP.
 • Abma, R. (2005). The Disability Insurance Act (DIA) and the Psychologization Process in the Netherlands. ESHHS Annual Conference, Moscow, September 2005.
 • Abma, R. (2005). Geestelijke gezondheid. In Hermanns, J, Nijnatten van, C, Verheij, F and Reuling, M (Eds.), Handboek Jeugdzorg, Deel 1: Stromingen en specifieke doelgroepen. (pp. 43-53). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Abma, R and Selten, P. (2004). Jongeren doen het samen.. In Duyvendak, J W and Hurenkamp, M (Eds.), Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. (pp. 104-115). Amsterdam: Tijdschrift voor de Sociale Sector / Van Gennep.
 • Abma, R. (2004). Madness and Mental Health. In Jansz, J and Drunen van, P (Eds.), A social history of psychology. (pp. 93-128). Oxford: Blackwell.
 • Abma, R. (2004). The politics of experience. Dangerous knowledge in (anti)psychiatry. ESHHS Annual Conference, Salzburg, July 2004.
 • Abma, R. (2003). Youth & Mental Health: Shifting Paradigms . In F. Fuentenebro de Diego et al (Eds.), Historia de la psiquiatría en Europa: Temas y Tendencias. (pp. 529-536). Madrid.
 • Abma, R, Breeuwsma, G and Dane, J. (2003). Pillen en psyche. De Psycholoog, 38, 626-630.