RVO

Dr. H.H.A. van Berkel

Universiteit Utrecht | Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Bijlhouwerstraat 6 | 3511 ZC | Utrecht | Netherlands

e r.vanberkel@uu.nl

t +31 (0)30 253 8658

f +31 (0)30 253 7200


Rik van Berkel is Universitair hoofddocent bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkt hij een dag per week bij de onderzoeksafdeling van de Rotterdamse Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn onderzoek bevindt zich op de raakvlakken van onderzoek naar transformaties van de verzorgingsstaat en sociaal beleid, met name de sociale zekerheid en activeringsbeleid, onderzoek naar nieuwe vormen voor de organisatie van sociale dienstverlening, zoals decentralisatie, marktwerking en de integratie van inkomensbescherming en arbeidsmarkt(re)integratie, onderzoek naar de wijze waarop uitvoeringsorganisaties invulling geven aan bovengenoemde ontwikkelingen. Rik van Berkel is tevens coördinator van het onderzoekersnetwerk Active Social Policies European Network (ASPEN). Daarnaast participeert hij in diverse internationale netwerken, zoals het door de Europese Commissie gefinancierde Network of Excellence Reconciling Work and Welfare (RECWOWE), het Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) en de onderzoeksgroep Activation and new Governance Structures van het Nordic Centre of Excellence onderzoeksprogramma Reassessing the Nordic Welfare State (REASSESS).

Publicaties

 • Van Berkel, HHA. (2010). The provision of income protection and activations services for the unemployed in the 'active' welfare states. An international comparision. Journal of social policy, 39(1), 17-34.
 • Van Berkel, HHA. (2009). Bureacucracies under pressure? How Dutch local welfare agencies cope with policy and governance reforms. In F. Larsen and R. van Berkel (Eds.), The new governance and implementations of labour market policies (pp. 115-139). Copenhagen: DJOF Publishing.
 • Larsen, F. and Van Berkel, HHA. (2009). The new governance and implementation of labour market policies. Copenhagen: DJOF Publishing.
 • Van Berkel, HHA and Borghi, V. (2008). The governance of activation, Social policy and society, 7/3, 331-340. Social policy an society.
 • Borghi, V and Van Berkel, H H A. (2007). New modes of governance in Italy and the Netherlands. The case of activation policies. Public Administration, 85(1), 83-101.
 • Van Berkel, H H A and Borghi, V. (2007). Individualised service provision in an era of activation and new governance. International journal of sociology and social policy, 27(9/10)
 • Van Berkel, H H A. (2007). Social Assistance dynamics in the Netherlands: exploring the sustainability of independence from social assistance via labour-market inclusion. Social policy and society, 6(2), 1-13.
 • Van Berkel, H H A and Valkenburg, b (red). (2007). Making it personal. Individualising activation services in the EU. Bristol: Policy Press.
 • Van Berkel, H H A and Borghi, V. (2007). New modes of governance in activation policies. International journal of sociology and social policy, 27(7/8)
 • Van Berkel, H H A. (2007). Activation in the Netherlands: the gradual introduction of a paradigm shift. In Serrano Pascual, A and Magnusson, L (Eds.), Reshaping welfare states and activation regimes in Europe (pp. 71-99). Brussel: Peter Lang.
 • Van Berkel, H H A. (2006). The decentralization of Social Assistance in the Netherlands,. International Journal of Sociology and Social Policy, 26(1/2), 20-32.
 • Van Berkel, H H A and Hekelaar, A. (2005). Van bijstand naar werk, maar dan? Onderzoek naar het vervolg op uitstroom uit de bijstand naar werk. Rotterdam: Dienst SoZaWe Rotterdam.
 • Van Berkel, H H A, Berkers, P, Aa, van der P and Giessen, van der E. (2005). Wie weet wat werkt? Beschrijving en analyse van de uitvoering van basisreïntegratietrajecten voor bijstandsgerechtigden in Rotterdam. Rotterdam: SoZaWe/SWA.
 • Van Berkel, H H A and Aa, van der P. (2005). The marketisation of activation services: a modern panacea? Some lessons from the Dutch experience. Journal of European Social Policy, 15(4), 329-345.
 • Van Berkel, H H A and Horneman, I. (2004). The experience of activation policies. In Gallie, D (Eds.), Resisting marginalisation - unemployment experience and social policy in the European Union.. Oxford: Oxford University Press.