RVO

Prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen

Academisch Medisch Centrum | Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Meibergdreef 9 | 1105 AZ | Amsterdam | Netherlands

e m.frings@amc.uva.nl

t +31 (0)20 566 5385

f +31 (0)20 697 7161


Monique Frings-Dresen is hoogleraar op het gebied van ontstaan en preventie van arbeidsgebonden aandoeningen, met name gericht op klachten aan het bewegingsapparaat en psycho-sociale aandoeningen, binnen het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Tevens is zij (mede)directeur van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) dat als topreferentie instituut op het gebied van arbeidsgebonden aandoeningen/beroepsziekten is verbonden aan het AMC. In het kader van deze functie is Monique Frings-Dresen lid van de GezondheidsRaad, Normcommissie Fysieke Belasting (Nederlands Normalisatie Instituut, Delft), International Commission on Occupational Health, European Expert Group ‘Prevention of upper limb disorders’ (European Agency for Safety & Health at Work, Bilbao, Spanje), docent bij de CORVU/OAC (NSOH/UvA, Amsterdam), stuurgroeplid PDBO Ergonomie bij arbeid, referent van (inter)nationale tijdschriften op het gebied van arbeid en gezondheid/ergonomie, redactielid van ‘Arts en Arbeid Infodisk’ (Bohn Stafleu Van Loghum).

Publicaties

 • Frings-Dresen, M.H.W., Knijn, G.C.M. and Sol, C.C.A.M. (2012). ‘Re-integratie kán’, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2012; 66 (7/8): 28-29.
 • Frings-Dresen, M.H.W., Knijn, G.C.M. and Sol, C.C.A.M. (2012). Arbeidsre-integratie kan beter, door te leren. Sociale Vraagstukken, 2012. Het artikel vindt u hier: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/06/29/arbeidsre-integratie-kan-beter-leren.
 • Joosen, MCW, Frings-Dresen, MHW and Sluiter, JK. (2011). Wanneer is re-integratie duurzaam? Een expert visie. Amsterdam.
 • Joosen, MCW, Frings-Dresen, MHW and Sluiter, JK. (2010). Erratum to: Process and outcome evaluation of vocational rehabilitation interventions in patients with prolonged fatigue. International Journal of Behavioral Medicine. (epub ahead of print)
 • M.M. J. Herenius, Hoving, JL, Sluiter, JK, H.G. Raterman, W.F. Lems, B.A.C. Dijkmans, P.P. Tak, M.T. Nurmohamed, A.E. Voskuyl and Frings-Dresen, MHW. (2010). Improvement of Work Ability, Quality of Life, and Fatique in Patients With Rheumatoid Arthritis Treated With Adalimunab. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 52(6), 618-621.
 • H.F. van der Molen, Frings-Dresen, MHW and Sluiter, JK. (2010). The Longitudinal Relationship Between the Use of Ergonomic Measures and the Incidence of Low Back Complaints. Amercian Journal of Industrial Medicine, 53(6), 635-640.
 • Tamminga, SJ, A.G. de Boer, J.H. Verbeek and Frings-Dresen, MHW. (2010). Return-to-work interventions integrated into cancer care: a systematic review. Occup Environ Med. , 67(9), 639-48. PMID: 20798030.
 • Tamminga, SJ, A.G. de Boer, J.H. Verbeek, T. Taskila and Frings-Dresen, MHW. (2010). Enhancing return-to-work in cancer patients, development of an intervention and design of a randomised controlled trial. BMC Cancer. PMID: 20594347
 • Joosen, MCW, Frings-Dresen, MHW and Sluiter, JK. (2010). Process and outcome evaluation of vocational rehabilitation interventions in patients with prolonged fatigue complaints. Int J Behav Med. (Epub ahead of print).
 • Hoving, JL, Van der Meer, M, Volkova, A.Y. and Frings-Dresen, MHW. (2010). Illnes perceptions and work participation: A systematic review. Int Arch Occup Environ Health.
 • E.M. Meijer, Sluiter, JK and Frings-Dresen, MHW. (2009). Effectiveness of a feedback signal in a computer mouse on upper extremity musculoskeletal symptoms: a randomised controlled trial with an 8-month follow-up. Occupational and environmental medicine, 66(5), 305-311.
 • J. M. van Velzen, C.A.M. van Bennekom, M.J.A. Edelaar, Sluiter, JK and Frings-Dresen, MHW. (2009). How many people return to work after acquired brain injury? A systematic review. Brain Injury, 23(6), 473-488.
 • Dekkers-S�nchez PM, Hoving, JL, Sluiter, JK and Frings-Dresen, MHW. (2008). Factors associated with long-term sick leave in sick-listed employees: a systematic review. Occup Environ Med , 65(3), 153-157.
 • Joosen, MCW, Sluiter, JK, Joling, C and Frings-Dresen, MHW. (2008). Evaluation of the Effects of a Training Programme for Patients with Prolonged Fatigue on Physiological Parameters and Fatigue Complaints. Int J Occup Med Environ Health 2008 Oct 8;1-10.
 • Sol, CCAM, Knijn, GCM and Frings-Dresen, MHW. (2007). Reintegratie Verbeteronderzoek. Universitair onderzoeksprogramma 2007-2010. . Oudewater: van Schaik.
 • Joosen, MCW, Stal, W, Swijnenberg, R H, Sluiter, JK and Frings-Dresen, MHW. (2007). Evaluatie van een multidisciplinair vitaliteitsprogramma bij aanhoudende vermoeidheidsklachten. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 15(10), 437-443.
 • Hoving, JL, Meijer W, Willems JHBM, van Mechelen M and Frings-Dresen, MHW. (2006). Onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde in de lift. TBV, 14(10), 462-465.
 • Kuijper, J I, Frings-Dresen, M H W, Kuijer, P P, Burdorf, A, Spreeuwers, P, Lötters, F J and Miedema, H S. (2005). Assessing the work-relatedness of nonspecific low-back pain. Scandinavian journal of work, environment & health, 31(3), 237-243.
 • Molen, van der H F, Sluiter, J K, Hulshof, C T, Vink, P, Duivenbooden, van C , Holman, R and Frings-Dresen, M H W. (2005). Implementation of participatory ergonomics intervention in construction companies. Scandinavian journal of work, environment & health, 31(3), 191-204.
 • Croon, de E M, Sluiter, J K, Blonk, R W, Broersen, J P and Frings-Dresen, M H W. (2004). Stressful work, psychological job strain, and turnover: a 2-year prospective cohort study of truck drivers. The Journal of applied psychology, 89(3), 442-454.
 • Croon, de E M, Sluiter, J K, Dijkmans, B A, Lankhorst, G J and Frings-Dresen, M H W. (2004). Predictive factors of work disability in rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Annals of the rheumatic diseases, 63(11), 1362-1367.
 • Kuijper, P, Bos, J, Sorgdrager, B, Stinis, H and Frings-Dresen, M H W. (2003). PAGO voor huisvuilbeladers. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 11, 306-309.
 • Schuring, M, Sluiter, J K and Frings-Dresen, M H W. (2003). Onregelmatige werktijden: het ontstaan en herstel van vermoeidheid. Tijdschrift voor Ergonomie, 28, 4-10.
 • Beek van der, A J, Frings-Dresen, M H W and Elders, L A M. (2000). ffectiviteit van werkaanpassingen bij werkhervatting na klachten aan het bewegingsapparaat. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 8(5), 137-142.
 • Hoozemans, M J, Beek, van der A J, Frings-Dresen, M H W, Van Dijk, F J H and Woude, van der L H. (1998). Pushing and pulling in relation to musculoskeletal disorders: a review of risk factors. Ergonomics, 41(6), 757-781.
 • Frings-Dresen, M H W. (1997). Fysiek belastend werk en gezond met pensioen: een contradictio in terminis? . Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 75(25)
 • Joosen, MCW, Frings-Dresen, MHW and Sluiter, JK. (0). Evaluating outpatient vocational rehabilitation interventions in patients with prolonged fatigue complaints on fatigue symptoms, workability and return-to-work. Oral presentation at WDPI conference, sept. 2010, Angers, France.
 • Joosen, MCW, Frings-Dresen, MHW and Sluiter, JK. (0). Return-to-work experiences of workers with prolonged fatigue complaints after attending outpatient vocational rehabilitation interventions. Poster presentation at WDPI conference, sept. 2010, Angers, France.