RVO

Dr. A.O.J. Heyma

SEO Economisch Onderzoek

Roetersstraat 29 | 1018 WB | Amsterdam | Netherlands

e a.heyma@seo.nl

t 020-5251656


Arjan Heyma is clusterhoofd arbeid en kennis bij het SEO economisch onderzoek. Bij SEO Economisch Onderzoek richt hij zijn onderzoek- en advieswerkzaamheden vooral op econometrische analyses van arbeidsmarktontwikkelingen en effecten van arbeidsmarktbeleid (o.a. reïntegratie, beloningsverschillen en de invloed van gezondheid), economische gevolgen van vergrijzing, met name voor arbeid, gezondheidszorg en sociale zekerheid en (kosten)effectiviteitmeting van reïntegratie activiteiten en (de behandeling van) arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen.

Publicaties