RVO

Dr. R. Knegt

Hugo Sinzheimer Instituut | Universiteit van Amsterdam

Oudemanhuispoort 4-6 | 1012 CN | Amsterdam | Netherlands

e r.knegt@uva.nl

t 020-525 3965 / 3560

f 020-525 3648


Robert Knegt is directeur van het Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksintresses gaan met name uit naar regeltoepassing in de verzorgingsstaat, ontslagrecht en de invloed van sociaal-economische ontwikkelingen op het arbeidsrecht.

Publicaties

 • Knegt, R, J.A. de Groot, R.H. van het Kaar, G. J. Mulder, J. R. Popma and E. Verhulp. (2011). 'Het Nieuwe Werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving. Amsterdam: HSI (te verschijnen).
 • Knegt, R. (2011). Verwijtbare werkloosheid en incentivering: two is company, three is none. Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht. Liber amicorum prof. mr. J. Riphagen (pp. 5-17). Den Haag: Boom.
 • Westerveld, M, Sol, C.C.A.M. and Knegt, R. (2011). Naar een samenhangend reintegratierecht. Amsterdam: RVO reeks 03 Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam.
 • Knegt, R and F. Tros. (2009). A-factor en arbeidsmarkt: pretenties en consequenties van de nieuwe kantonrechtersformule. TRA
 • Knegt, R, T. van den Berge and F.H. Tros. (2009). Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid: rapport van twee deelonderzoeken. Amsterdam: HSI.
 • Knegt, R and F. Tros. (2009). Nieuwe kantonrechtersformule en ontslagkosten. ESB, 94(4567), 536-539.
 • Knegt, R and Westerveld, M. (2008). Sickness and disability: going Dutch as a cure for a ‘Dutch disease’. In Knegt, R (Eds.), The employment contract as an exclusionary device: an analysis on the basis of 25 years of developments in The Netherlands. (pp. 75-100).
 • Knegt, R. (2008). Normative structures of pre-industrial wage labour. Paper European Social Sciences History Conference, Lisbon 2008.
 • Knegt, R. (2008). The employment contract as an ‘inclusionary’ and ‘exclusionary’ device. In Knegt, R (Eds.), The employment contract as an exclusionary device: an analysis on the basis of 25 years of developments in The Netherlands. (pp. 185-202).
 • Knegt, R. (2008). Legitimacy, Representations of Order and Accountability. In Huppes-Cluysenaer, L, Knegt, R and Lembcke, O.W. (Eds.), Legality, Legitimacy and Modernity: Reconsidering Max Weber’s Concept of Domination. (pp. 87-98).
 • Knegt, R, Huppes-Cluysenaer, L and Lembcke, O.W. (2008). Introduction. In Huppes-Cluysenaer, L, Knegt, R and Lembcke, O.W. (Eds.), Legality, Legitimacy and Modernity: Reconsidering Max Weber’s Concept of Domination. (pp. 1-5).
 • Knegt, R. (2008). Regulation of labour relations and the development of ‘employment’: a concise historical-sociological analysis. In Knegt, R (Eds.), The employment contract as an exclusionary device: an analysis on the basis of 25 years of developments in The Netherlands. (pp. 13-46).
 • Knegt, R. (2008). The employment contract as an exclusionary device. In Knegt, R (Eds.), The employment contract as an exclusionary device: an analysis on the basis of 25 years of developments in The Netherlands. (pp. 1-11).
 • Knegt, R, Klein Hesselink, D J, Houwing, H and Brouwer, P. (2007). Tweede evaluatie Wet flexibiliteit en zekerheid. . Amsterdam: HSI.
 • Knegt, R and Tros, FH (Frank). (2007). Ontslagkosten van werkgevers. Amsterdam: HSI.
 • Beukelman, A M, Knegt, R, Popma, J R, Willigenburg, P and Zaal, I. (2006). Fraude en misbruik bij faillissement: een onderzoek naar hun aard en omvang en de mogelijkheden van bestrijding. Amsterdam: HSI.
 • Knegt, R, Popma, J R and Zaal, I. (2006). Faillissement als afscheid van werknemers: legitieme afwenteling of misbruik van recht? SMA(2), 85-93.
 • Knegt, R and Rayer, C W G. (2006). "Bruikbare" regulering van arbeidstijden: ervaringen met terugtred van de overheid. In Dorbeck-Jung, B and Oude Vrielink-van Heffen, M (Eds.), Op weg naar bruikbare regulering?.
 • Knegt, R. (2006). Ontslagvergoedingen in een duaal ontslagstelsel. Sociaal Recht , 10(59), 287-293.
 • Knegt, R. (2005). Levensloopregelingen en de ontwikkeling van het arbeidsrecht. Wie zorgt er voor de levensloop? (pp. 1-13). Amsterdam: HSI.
 • Berge, van den T, Knegt, R, Zaal, I and Schaapman, M H. (2004). Policy instruments to enhance compliance with equal treatment rules. Den Haag: Ministerie van SZW.
 • Knegt, R, Besseling, J J M, Hoffius, R, Veerman, T J and Ybema, J F. (2004). Scenes uit een reïntegratieproces . Hoofddorp: TNO.