RVO

Het re-integratieverbeteronderzoek programma 2007-2010 omvat een tiental onderzoeksprojecten:


1 Fit or unfit: naar expliciete theorieën over re-integratiedienstverlening lees verder

Onderzoekers: Dr. C. C.A.M. Sol (HSI/UvA), Dr. A.C. Glebbeek (Soc.Inst/RUG), Drs. A.J.E. Edzes (CAB), J.S. Engelsman, H. de Bok.2 Is ketensamenwerking effectief? een kwalitatieve inventarisatie van keten-samenwerking in de re-integratiedienstverlening en een kwantitatieve
evaluatie van hun effectiviteit
lees verder

Onderzoekers: Dr. M. de Graaf-Zijl (SEO/UvA), Drs Y. Hoogtanders (PP)


3 Verbeteronderzoek re-integratierecht lees verder

Onderzoekers: Prof.dr M. Westerveld, Dr R. Knegt, Dr C.C.A.M. Sol (HSI/UvA)


4 Onderzoek naar de mogelijkheden van vraaggestuurde re-integratie voor een betere aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod lees verder

Onderzoekers: Dr A. O.J. Heyma (SEO/UvA), M. Volkerink


5 Het verbeteren van de integratie van zieke werknemers door aandacht voor hun dubbele rol lees verder

Onderzoekers: M. Dijkgraaf, Prof. Dr. Trudie Knijn, Dr. Ruud Abma, Dr. Frits van Wel


6 Re-integratie van langdurig uitkeringsafhankelijke cliënten op de arbeidsmarkt. Van inzicht in cliënten naar het ontwikkelen van re-integratietrajecten lees verder

Onderzoekers: Prof .dr. Trudie Knijn, Dr. Rik van Berkel, Dr. Frits van Wel


7 Re-integratie van allochtone vroegtijdige schoolverlaters lees verder

Onderzoekers: Drs. Kaj van Zenderen (ASW/UU) aio, Prof. Dr. Robert Maier, Dr. Willibrord de Graaf


8 Ontwikkeling en (kosten)effectiviteit van een participatieve werkgerelateerde re-integratiestrategie ter behoud van werk bij dreigend verzuim door reumatoïde artritis lees verder

Onderzoekers: Dr.J.L. Hoving postdoc, Prof.dr.M.Frings-Dresen, Dr.J. Sluiter (AMC/UvA), M. van der Meer.


9 Bevordering van terugkeer naar werk van kankerpatiënten – een gerandomiseerde gecontroleerde studie lees verder

Onderzoekers: Drs S. Tamminga aio, Prof.dr. F.J.H. van Dijk, Dr. A.G.E.M. de Boer, Dr. J.H.A.M. Verbeek (AMC/UvA)


10 Duurzame re-integratie van werknemers met aanhoudende vermoeidheidsklachten lees verder

Onderzoekers: Drs M.Joosen aio, Dr. J.K. Sluiter,Prof.dr. M. Frings-Dresen, Prof.dr. K.Stronks