RVO

Wetenschap en politiek
Datum: 26 januari 2012
Plaats: Den Haag
In december 2011 ging een pilot Parlement en Wetenschap van start. Doel van het project is wetenschappelijke kennis een prominentere plaats te geven in het parlementaire proces. In de pilot werkt de Tweede Kamer samen met vier wetenschapsorganisaties: KNAW, NWO, VSNU en De Jonge Akademie. Els Sol, projectleider van het Re-integratieverbeteronderzoek, heeft op verzoek van de KNAW op 26 januari j.l. de Vaste Kamercommissie bijgepraat over de nieuwste onderzoeksresultaten op het terrein van re-integratie in het kader van het onderzoeksprogramma.

Re-integratie: wat werkt voor wie, waar en wanneer?
Data: 22 november 2011 en 10 januari 2012
Plaats: Den Haag
Op 22 november 2011 en 10 januari j.l. hebben Els Sol en Arie Glebbeek op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lunchlezingen verzorgd over het onderzoek Fit or Unfit: naar expliciete re-integratie theorieën. Als referent traden op Kick van der Pol, voorzitter van Boaborea, brancheorganisatie private dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit en Pierre Koning, Hoofd onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

RVO Conferentie: Aan het werk: Bevindingen na vier jaar re-integratie verbeteronderzoek
Datum: 26 en 27 mei 2011
Plaats: Amsterdam
Op 26 en 27 mei is het universitair onderzoekprogramma ‘Re-integratie Verbeteronderzoek’ afgesloten met een Engels- en Nederlandstalige conferentie. Tijdens de eerste conferentiedag staat het thema ‘Reemployment policy and reemployment practice’ centraal. Als buitenlandse experts zijn uitgenodigd om hun visie op dit thema te geven:

- Prof.dr. Michael Lipsky
- Prof. dr. Michael Feuerstein
- Prof.dr. Guiliano Bonoli

Op de tweede dag werden de resultaten van de 10 deelprojecten van het onderzoekprogramma gepresenteerd door de onderzoekers en werd de betekenis van de resultaten voor en met de (beleids)praktijk bediscussieerd. Programma U kunt de verschillende presentaties hier vinden.

Masterclass: Blijven werken tijdens ziekte; een kwestie van motivatie, vertrouwen en mogelijkheden.
Datum: 3 februari 2011: 13.00-17.00 uur.
Plaats: Mammoni, Mariaplaats 3, 3511 LL Utrecht.
Contactpersoon: Bärbel Barendregt: B.Barendregt@uu.nl.

Workshop op de Onderzoekersdag Stichting Instituut Gak
Datum: 6 december 2010
Programma

Herhaling Verbeterbijeenkomst vanuit ‘institutionele omgeving’: ’Sturen op prestatie in de re-integratie. Hoe doe je dat?
Datum: 16 april 2010: 13.00-17.00 uur
Plaats: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 2-4, zaal A009, Amsterdam
Contactpersoon: Mara van der Vos: m.r.vandervos@uva.nl Lees verder

Jaarbijeenkomst RVO onderzoek 2010
Datum: 1 maart 2010
Plaats: 432.MS.01, Gebouw M, Plantage Muidergracht 12, Amsterdam.
Contactpersoon: Mara van der Vos: m.r.vandervos@uva.nl.

Verbeterbijeenkomst vanuit ‘institutionele omgeving’: ‘Sturen op prestatie in de re-integratie. Hoe doe je dat?’
Datum: 27 januari 2010; 12.30 – 17.00 uur
Plaats: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 2-4, zaal A009, Amsterdam
Contactpersoon Els Sol: c.c.a.m.sol@uva.nl Lees verder

Expertmeeting – De gereedschapskoffer
Datum: 30 september 2009; 12.15 – 17.30 uur
Plaats: De Vereeniging, Nijmegen
Organisatie: Het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het Regionaal
Platform Fraudebestrijding Regio Gelderland‐Flevoland
lees verder

Masterclass
Datum: 18 december 2009; 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Eyckmankamer in het Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29 te Utrecht

Verbeterbijeenkomst vanuit ‘omgeving werk’: ‘Moe’! Duurzame oplossingen voor participatie
Datum: 8 oktober 2009; 12.30 – 17.00 uur
Plaats: Fonteijnzaal (ruimte G0-209) lees verder
Verslag: lees verder
Groepsopdracht: lees verder
Contactpersoon: Margot Joosen (m.c.joosen@amc.nl)

Masterclass Re-integratie: motivatie en vertrouwen
Datum: 23 april 2009; 12.00 – 17.30 uur
Plaats: Centraal Museum, Agnietenstraat 3, 3512 XA Utrecht
Organisatie: Departement Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit
Utrecht, in samenspraak met het Werkbedrijf, BoaBorea, Divosa en het RWI. Lees verder

Jaarbijeenkomst RVO onderzoek 2009
Datum: 2 maart 2009
Plaats: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 2-4, zaal A009, Amsterdam
Lees verder