RVO

RVO publicaties

De volgende publicaties zijn uitgekomen in de reeks van het Reintegratie Verbeteronderzoek:

2014

Sol, C.C.A.M., Kok, K. (2014) ‘Fit or Unfit’ – Theorie en Praktijk van Re-integratie. RVO reeks no 11, Amsterdam: RVO.

2013

Varekamp, I, Bos, P. Knijn, G.C.M. and Van Wel, F.H. (2013). Onderzoek naar Re-Integratie van Langdurig Uitkeringsafhankelijke Cliënten in Utrecht. RVO 10, Utrecht: 2013, ISSN (online): 2211-2510.

Varekamp, I, Bos, P. Knijn, G.C.M. and Van Wel, F.H. (2013). Onderzoek naar Re-Integratie van Langdurig Uitkeringsafhankelijke Cliënten in Enschede. RVO 09, Utrecht: 2013, ISSN (online): 2211-2510.

2012

Knijn, G.C.M., Dijkgraaf, M. and Van Wel, F.H. (2012). Beter met werk. RVO 08, Utrecht: ISSN (online): 2211-2510.

Frings-Dresen, M.H.W., Knijn, G.C.M., Sol, C.C.A.M. (2012). Arbeidsre-integratie kan beter, door te leren, Sociale Vraagstukken.

Frings-Dresen, M.H.W., Knijn, G.C.M., Sol, C.C.A.M. (2012). Re-integratie kán. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken; 66 (7/8): 28-29.

Hoving, J.L., Van Zwieten, M., Van der Meer, M., Sluiter J.K., Frings-Dresen, M.H.W. (2012). Work participation and arthritis: a systematic overview of challenges, adaptations and opportunities for interventions. Submitted bij Arthritis Care and Research.

Hoving, J.L., Zoer I., Van der Meer, M., Lochtenberg, C., Kraak-Put, S., De Vries, N., Tak, P.P., Sluiter, J.K., Frings-Dresen, M.H.W. (2012). Feasibility of a nurse led e-health intervention to improve work functioning in employees with rheumatoid arthritis. Submitted bij Arthritis & Rheumatism.

Hoving, J.L., Urquhart, D.M., Hannu, T.J., Allaire, S.H., Lacaille, D., Sluiter, J.K., Frings-Dresen, M.H.W. (2012). Interventions for improving work participation in patients with inflammatory arthritis. Cochrane Protocol.

Van Wel, F., Knijn, G.C.M., Abma, R., Peeters-Bijlsma, M. (2012). Partially disabled employees: Dealing with a double role in the Netherlands. European Journal for Social Security; 14 (2): 86-110.

2011

Van der Meer M., Hoving J.L., Vermeulen M.I., Herenius M.M., Tak P.P., Sluiter J.K., Frings-Dresen M.H. Experiences and needs for work participation in employees with rheumatoid arthritis treated with anti-tumour necrosis factor therapy. Disabil Rehabil. 2011;33(25-26):2587-95. Experiences and needs

Zoer I., Hoving J.L., Van der Meer M., Lochtenberg C., Kraak-Put S., De Vries N, Tak P.P., Sluiter J.K., Frings-Dresen M.H.W. De haalbaarheid van een e-health interventie om het functioneren in werk van werknemers met reuma te verbeteren. Submitted bij Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

C.C.A.M. Sol, A.C. Glebbeek, A.J.E. Edzes, H. de Bok, I. Busschers, J.S. Engelsman, C.E.R. Nysten, ‘Fit or unfit’ Naar expliciete re-integratie theorieën., RVO 05, Amsterdam: 2011, ISSN (online): 2211-2510.

Y. Hoogtanders, M. de Graaf-Zijl, ‘Ketensamenwerking in de praktijk’, RVO 07, Amsterdam: 2011, ISSN (online): 2211-2510.

A. Heyma, S. van der Werff, M. Volkerink, Vraaggestuurde reintegratie, RVO 06, Amsterdam: 2011, ISSN (online): 2211-2510.

K.L.J. van Zenderen, R.M. Maier, W.A.W. de Graaf, G.C.M. Knijn, Reintegratie van allochtone schoolverlaters. Van drop-out tot drop-in RVO 04, Amsterdam: 2011.

M. Westerveld, C.C.A.M. Sol, R. Knegt, Naar een samenhangend reintegratierecht, RVO 03, Amsterdam: 2011, ISSN (online): 2211- 2510.

M. de Graaf-Zijl, M. Beentjes, E. van Braak, Y. Hoogtanders, Geintegreerde dienstverlening in de keten van werk en inkomen. Een historische analyse, RVO 02, Amsterdam: 2011, ISSN 2211- 2510.

2010

M. Westerveld, Re-integratierecht, plichten, sancties, samenhang — Voor iedereen die straf verdient, straf, TRA 2011/68

Proefschrift Kai van Zenderen, Young migrants’ transition from school to work. Obstacles and opportunities

Proefschrift Margot Joosen, Vocational rehabilitation of patients with prolongued fatigue

Sietske Tamminga, ‘Ervaringen van (ex-) kankerpatiënten met terugkeer naar werk’, nieuwsbrief januari 2011.

Tamminga, SJ, A.G. de Boer, J.H. Verbeek, T. Taskila and Frings-Dresen, MHW. (2010). .Enhancing return-to-work in cancer patients, development of an intervention and design of a randomised controlled trial, BMC Cancer, PMID:20594347.

Tamminga, SJ, A.G. de Boer, J.H. Verbeek and Frings-Dresen, MHW. (2010). Return-to-work interventions integrated into cancer care: a systematic review. Occup Environ Med. , 67(9), 639-48. PMID: 20798030.

Joosen, MCW, Frings-Dresen, MHW and Sluiter, JK. (2010). Process and outcome evaluation of vocational rehabilitation interventions in patients with prolonged fatigue complaints. Intern Journal Behavorial Medicine,2010; May 25th online first.

Yolanda Hoogtanders & Marloes de Graaf, ‘Samenwerking in keten blijft heikel punt. Hoe nu verder met de werkpleinen?’, Sociaal Bestek (7-8) 2010, p. 2-5.

Yolanda Hoogtanders & Marloes de Graaf, ‘Samenwerking in de Werkpleinen’, Sociaal Bestek (5) 2010, p.22-25.

Van Wel, F., T. Knijn, R. Abma en M. Peeters-Bijlsma (submitted), Partially disabled employees: Dealing with a double rol in the Netherlands.

Dijkgraaf, M., T. Knijn, F. van Wel, R. Abma (2010, in voorbereiding), Eindrapport ‘De dubbele rol van gedeeltelijke zieke werknemers’.

Gerritsen, D., Zenderen, K. van (submitted). School satisfaction of young migrants: the rol of ethnicity, gender and social network.

Graaf, W. de, Zenderen, K. van (submitted). School-work transition: the interplay between institutional and individual processes.

Gerritsen, D., Zenderen, K. van, Maier, R. (resubmitted). Education and labour market participation of young migrants: challenges and policies.

Gerritsen, D., Zenderen, K. van (resubmitted). Activation of young migrant dropouts in the Netherlands.

Graaf, W. de, Zenderen, K. van (submitted). Young migrants’ transition to work in the Netherlands: soft skills become hard barriers.


Jaarbijeenkomst RVO 2010
U kunt hier de presentaties van de verschillende onderzoeken downloaden die gehouden zijn op de Onderzoeksdag van 1 maart 2010.2009


M. Westerveld, Klantgericht re-integratierecht. Een kijkje in de snoeptrommel van de overheid., Tijdschrift Arbeid en Recht (10) 2009.

Willibrord de Graaf & Kaj van Zenderen, Segmented assimilation in the Netherlands? Young migrants and early school leaving, Ethnic and Racial Studies, 32(8), 1470-1488.


Boer, AGEM, Taskila T., Tamminga, S.J., Frings-Dresen, M.H.W., Feuerstein M., Verbeek J.H., Interventions to enhance return-to-work for cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.

2008


CCAM Sol, CGH Knijn, M Frings Dresen (2008) Pathways to Work. University Research Programme 2007/2010.


2007


CCAM Sol, CGH Knijn, M Frings Dresen (2007) Reintegratie Verbeteronderzoek. Universitair onderzoeksprogramma 2007-2010. Van Schaik: Oudewater.


CCAM Sol, CGH Knijn, M Frings Dresen (2007) Cover ‘Reintegratie verbeteronderzoek’, Van Schaik: Oudewater.