RVO

Duurzame re-integratie van werknemers met aanhoudende vermoeidheidsklachten.

Onderzoeksteam: Drs M.Joosen aio, Dr. J.K. Sluiter,Prof.dr. M. Frings-Dresen, Prof.dr. K.Stronks

Re-integratie naar de eigen werkomgeving bij gezondheidsproblematiek bevat diverse activiteiten waarbij zorgverleners actief zijn. Momenteel worden in Nederland diverse re-integratietrajecten aangeboden aan werknemers met aanhoudende vermoeidheidsklachten, met participatieproblematiek waarbij eigen inclusiecriteria worden gehanteerd (bv. of de patiënt voldoende gemotiveerd is en voldoende begrip van de Nederlandse taal heeft). Deze programma’s lijken goed te werken maar er is nog nauwelijks wat bekend over 1) de duurzaamheid en kwaliteit van verworven arbeidsre-integratie terug naar de werkplek en 2) over de mogelijkheid tot generalisatie van deze uitkomsten naar cliënten met diverse etnische afkomst. In dit promotietraject staan hierom vier vragen centraal:

  1. Hoe duurzaam is de re-integratiewinst na begeleiding van mensen met aanhoudende vermoeidheidsklachten?
  2. Welke sterktes, zwaktes, belemmeringen, en kansen voor hoog kwalitatieve duurzame re-integratie worden momenteel ervaren door patiënten, leidinggevenden, en re-integratiespecialisten? De eerste twee vragen worden beantwoord door middel van gecontroleerd evaluatieonderzoek van de effecten van bestaande re-integratietrajecten tot en met 1,5 jaar na afloop van het gevolgde traject.
  3. Welke belemmeringen voor re-integratie worden ervaren door patiënten met aanhoudende vermoeidheidsklachten en participatieproblemen van diverse etnische achtergronden en door hun leidinggevenden? Deze vraag wordt beantwoordt door bij ziek gemelde werknemers met aanhoudende vermoeidheidsklachten van niet-westerse allochtone afkomst en hun bedrijfsarts diepte-interviews af te nemen over hun hulpvraag en de ervaren belemmeringen voor werkhervatting.
  4. Is op basis van verworven kennis een optimale re-integratiebenadering te ontwikkelen voor mensen met aanhoudende vermoeidheidsklachten van diverse etnische afkomst en is over de inhoud consensus te bereiken met de relevante actorengroepen? Er wordt een invited conference georganiseerd met een representatieve afvaardiging van de relevante actorengroepen: patiënten, leidinggevenden, bedrijfsartsen en re-integratie-professionals.

Proefschrift Margot Joosen, Vocational rehabilitation of patients with prolongued fatigue