RVO

Bevordering van terugkeer naar werk van kankerpatiënten – een gerandomiseerde gecontroleerde studie.

Onderzoeksteam: Drs S. Tamminga aio, Prof.dr. F.J.H. van Dijk, Dr. A.G.E.M. de Boer, Dr. J.H.A.M. Verbeek (AMC/UvA)

In Nederland wordt elk jaar bij 14.000 werknemers de diagnose kanker gesteld. Belangrijke aspecten van het re-integratie proces van de patiënten die kanker overleven zijn terugkeer naar werk en behoud van werk. Ondanks de toenemende erkenning dat interventies die de re-integratie naar werk bevorderen moeten worden ontworpen en geëvalueerd, zijn dergelijke interventies nog niet ontwikkeld.
Het doel van deze studie is om een interventie te evalueren die gericht is op terugkeer naar werk van kankerpatiënten en op de bevordering van hun kwaliteit van leven. De interventie beoogt het re-integratie proces te bevorderen door het individueel begeleiden van de kankerpatiënten door een oncologisch verpleegkundige. De verpleegkundige adviseert de patiënt en begeleidt deze bij zijn of haar terugkeer naar het werk vanuit een re-integratie perspectief dat gebaseerd is op het stellen van doelen en graded activity.

Er is een gerandomiseerd gecontroleerde studie ontworpen om de kosteneffectiviteit van deze interventie te onderzoeken, waarbij 173 nieuwe opeenvolgende patiënten worden geïncludeerd die curatief worden behandeld en die een betaalde baan hebben. Zij worden kort nadat zij gediagnosticeerd zijn met kanker geworven en worden gerandomiseerd in een interventiegroep die de re-integratie begeleiding krijgt en een controlegroep die de gebruikelijke zorg krijgt. Zij worden 24 maanden gevolgd met betrekking tot hun werksituatie en kwaliteit van leven. In een procesevaluatie worden o.a. de inhoud en frequentie van de re-integratie begeleiding en de tevredenheid geïnventariseerd. Onze hypothese is dat de interventie leidt tot een snellere terugkeer naar werk en tot meer verbetering van de kwaliteit van leven dan de gebruikelijke zorg.